Gallery

Khalifah

Khalifah menghadirkan pembahasan keagamaan lewat sudut pandang penceritraan tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam untuk menghadirkan pelajaran yang berharga bagi umat muslim. Tayang setiap hari Minggu pukul 05.30 WIB.

Khalifah menghadirkan pembahasan keagamaan lewat sudut pandang penceritraan tokoh-tokoh penting dalam dunia Islam untuk menghadirkan pelajaran yang berharga bagi umat muslim. Tayang setiap hari Minggu pukul 05.30 WIB.